PU Bubamarin let PU Bubamarin let O NAMA GALERIJA PROGRAM VRTIĆA USLUGE DOBIJANJE SUBVENCIJA KONTAKT
X
PU Bubamarin let
X


+381 60 0700090

O NAMA


Novootvorena Predškolska ustanova verifikovana od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod brojem 022-05-151/2018-07

PU Bubamarin let se nalazi na Novom Beogradu u sklopu TC Piramida na površini od 300 kvadratnih metara.
Upisom deteta u našu ustanovu roditelji imaju pravo na prijavu za subvencije Grada Beograda i bez subvencije tokom cele godine.

Organizacija prostorija i soba je osmišljena tako da zadovoljava dečije potrebe, podstiče njihov razvoj i u potpunosti zadovoljava uslov bezbednosti. U sklopu vrtića je igraonica sa mobilijarima namenjena samo deci iz vrtića. Cilj nam je da negujemo i sačuvamo dečiji osmeh, da dete neposredno kroz igru stekne različita iskustva, veštine i znanja. U novim multifunkcionalnim sobama opremljenim najsavremenijim materijalima deci je omogućena igra u manjim grupama. Deca različitog uzrasta od jaslenog(od 10.meseci do 3.godine) preko vrtićkog (od 3 do 6.godina) do predškolskog uzrasta se igraju u omiljenim centrima interesovanja kombinujući materijale i istražujući.U neposrednoj blizini vrtića je i bezbedan i opremljen parkić u kojem se igramo i boravimo na otvorenom. Naš tim čine deca, roditelji, vaspitači, medicinske sestre,logoped, pedagog, psiholog, stručni saradnici i tehničko osoblje.
Budite i vi deo našeg tima!

GALERIJA

PROGRAM VRTIĆA

Program Predškolske ustanove “BUBAMARIN LET” verifikovan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. U okviru programa usaglašene su savremene društvene tendencije sa potrebama roditelja i modernog društva. Naša ustanova nastoji da pruži što adekvatniju brigu i negu deci, što predstavlja odličnu osnovu za socio-emocionalni i intelektualni razvoj.

Cilj je da dete kreativno koristi postojeće materijale i resurse, kao i da zajedno sa vaspitačem i pedagogom stvara nove, oplemenjujući na taj način sredinu u kojoj se razvija i uči. Trudimo se da detetu uvek ponudimo izbor između različitih aktivnosti, kao i materijala, ali i da ostavimo dovoljno prostora da dete samo inicira, pokreće i razvija teme i aktivnosti koje ga zanimaju. Poštujemo tempo razvoja i različite stilove učenja dece, jer upravo u tome se otkriva bogatstvo različitosti i kreativni potencijal koji svako dete sadrži u sebi.

Program obuhvata:

Program vrtića BUBAMARIN LET je podeljen po mesečnim temama i nedeljnim celinama. Svakog dana postoji mešavina fizičkih aktivnosti, igre i učenja kroz zabavu. Program se obrađuje po centrima interesovanja za svaku uzrastnu grupu.

U dečijem vrtiću BUBAMARIN LET se posebna pažnja pridaje talentovanoj deci, te stoga postoje usluge namenjene darovitoj deci i deci sa razvojnim problemima. Obdarena deca se dodatno stimulišu, odnosno obezbeđuju im se aktivnosti i sadržaji, koji će im omogućiti maksimalan razvoj prirodnih potencijala.

U okviru naše ustanove organizuje se i pripremni predškolski program koji se ostvaruje u skladu sa „Opštim osnovama predškolskog programa”. Kroz realizaciju pripremnog predškolskog programa nastavljamo da dajemo doprinos razvoju fizičke, socijalne, emocionalne, intelektualne zrelosti i motivacije za učenje kod dece.

Mi smo predškolska ustanova jednakih prava i šansi za svu decu bez obzira na jezik kojim govore, njihovu boju kože ili psiho-fizičke osobine. Razvoj i napredovanje svakog deteta se pojedinačno prati, beleži i periodično predaje roditeljima zajedno sa zbirkama dečijih crteža. Na kraju svakog meseca roditelji dobijaju izveštaj o pređenim programskim celinama u okviru osnovnog programa za koji se dete opredelilo.

Programi za mlađi uzrast 1-3 godine, stariji uzrast 3-6 godina i najstariji uzrast 6-7 godina se međusobno nadograđuju.

Rad je u malim grupama, a posebna pažnja se posvećuje usvajanju engleskog jezika, kao prvog stranog jezika. Pored vaspitno-obrazovnog rada sa decom predškolskog uzrasta, usluga Predškolske ustanove “BUBAMARIN LET” uključuje zdravu i kvalitetnu ishranu, preventivno-zdravstvenu zaštitu, savetodavni rad sa roditeljima, odlazak dece na letovanja i zimovanja, redovan odlazak dece na izlete, posete obrazovnim i kulturnim institucijama, individualno čuvanje dece u vrtiću, vikendom ili noću, kao i višednevni boravak dece u vrtiću bez prekida.

U zavisnosti od interesovanja dece i roditelja moguće je realizovati različite programe ( strani jezik, ples ,sportske preventivno korektivne igre i aktivnosti i dr.).

Kroz opisani način rada naše ustanove želja nam je da odgovorimo savremenim potrebama roditelja, a sve u cilju srećnog odrastanja dece u zdravoj i stimulativnoj sredini. Pozivamo Vas da zajedno doprinesemo kvalitetnom odrastanju Vaših mališana.

Poštovani roditelji, naš vrtić treba da vidite ili još bolje da se u njemu igrate, jer ne postoji bolji način kako da vam kažemo da ćemo zajedno da uživamo u odrastanju vašeg deteta pod okriljem "Bubamarinog leta".

Usluge

Prema potrebama dece i roditelja vrtić "Bubamarin let" pruža osnovni paket boravka dece kao i dodatne usluge po meri dece i roditelja.

Radno vreme vrtića je svakim radnim danom od 07:00 do 18:00 casova.

Rad vrtića nakon radnog vremena kao i vikendom po potrebi.

ISHRANA

Koristimo usluge keteringa,odnosno specijalizovane kuhinje za decu koja se bavi proizvodnjom i dostavom obroka za decu. Ceo proces od nabavke namirnica do dostave se radi po najvišim standardima koje propisuje HACCP sistem bezbednosti hrane. Jelovnike prilagođavamo deci koja imaju potrebe za promenama iz zdravstvenih i drugih razloga u dogovoru sa roditeljima.

RITAM DANA

 • 06:00h - 07:00h
  Jutarnje dežurstvo
 • 07:00h - 09:00h
  Dolazak dece u vrtić
 • 08:30h - 09:00h
  Doručak
 • 09:00h - 09:15h
  Početno okupljanje dece
 • 09:15h - 10:15h
  Vaspitno-obrazovni rad u malim grupama, u paru, idividualno
 • 10:30h - 11:30h
  Kombinovane sportske aktivnosti, preventivno korektivni program i boravak na svežem vazduhu
 • 11:30h - 11:30h
  Užina
 • 11:30h - 14:00h 12:30h - 14:00h
  Dnevni odmor( jasleni uzrast)
  Dnevni odmor(vrtićki uzrast)
 • 14:00h - 14:30h
  Ručak
 • 15:00h - 16:00h
  Boravak napolju ili u multifunkcionalnom prostoru
 • 16:00h - 16:00h
  Užina
 • 16:00h - 16:30h
  Završno okupljanje dece
 • 16:30h - 18:00h
  Individualni rad dece sa stručnim saradnikom (logopedom) ,slobodna igra do odlaska kući.
 • 18:00h - 18:00h
  Organizacija dežurstva u zavisnosti od potrebe roditelja.

Uslovi za dobijanje subvencija

Kako ostvariti pravo na subvenciju?

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi (u daljem tekstu SUBVENCIJU) imaju:

Sa potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić roditelji dolaze u privatnu predškolsku ustanovu BUBAMARIN LET i sa ustanovom potpisuju UGOVOR o boravku deteta u predškolskoj ustanovi, prema tržišnim uslovima po kojima Ustanova posluje.

Nakon potpisivanja ugovora sa PU Bubamarin let, ustanova predaje dokumentaciju Sekretarijatu za obrazovanje i dečiju zaštitu, koji se nalazi na adresi Kraljice Marije I/XVIII.

Pošto roditelj preda ovu inicijalnu dokumentaciju, roditelji, a i predškolska ustanova, biće u obavezi da na kraju svakog narednog meseca podnose propratnu dokumentaciju, na osnovu koje će se računati refundirani tj. subvencionisani iznos za isplatu roditeljima.

Pogledajte celu dokumentaciju:

UKOLIKO IMATE NEKA PITANJA SLOBODNO NAS POZOVITE


Jurija Gagarina 153a

TC Piramida 1 sprat, lokal 39.